Priser

Motorattest til kørekort over 75 år 500 kr.
Motorattest til kørekort under 75 år 450 kr.
Mulighedsattest vedr. uarbejdsdygtighed 625 kr.
Frihåndsattest vedr. uarbejdsdygtighed 325 kr.
Lægeerklæring 325 kr.
Lægeerklæring ifm. afbestilling af rejse 652 kr.
Lægeerklæring til handicapskilt 300 kr.
Privat konsultation for 15 minutter 500 kr.
Privat EKG, Strep-A m.m. per ydelse 200 kr.
Privat telefonkonsultation 150 kr.
For udenlandsvaccinationer er konsultationsprisen for voksne 250 kr. + vaccines pris 250 kr.
For udenlandsvaccinationer er konsultationsprisen for børn 150 kr. + vaccines pris 150 kr.
Stivkrampe/De-Te ved udenlandsvaccinationer (selvbetaler) 160 kr.
Influenzavaccination (selvbetaler) 250 kr.
Attest forud for deltagelse i boksekampe 775 kr.
Udskrift af journal pr. side (maks. 200 kr.) 10 kr.

Udeblivelser

Ved udeblivelse til motorattest vil der blive opkrævet et honorar på kr. 500. Der kan ikke bestilles ny tid før dette honorar er betalt.

Ved udeblivelse til øvrige attester vil der blive opkrævet et honorar på attestens fulde pris. Der kan ikke bestilles ny tid før dette honorar er betalt

Øvrigt

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg hos sekretæren om disse priser.

Attester, hvor priserne er fastsatte af andre end alles Lægehus, kan findes her.
Staten pålagde pr. d. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.